Blogul omului frumos

OsuarProdromos (1)

Hristos a Înviat !

„Oricine se înalţă pe sine se va smeri” (Lc. 14, 11)

Atunci când mândria îl face pe om să se trufească cu insuşirile sale naturale, lecuirea stă în recunoaşterea că tot binele vine de la Dumnezeu si orice e bun în om îşi are izvorul în Ziditorul firii noastre. Se cuvine atunci să cugetăm la cuvintele Apostolului: „Căci cine te deosebeşte pe tine? Si ce ai, pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit, de ce te făleşti, ca şi cum nu l-ai fi primit?” (1 Cor. 4, 7). La fel, Evagrie îi spune celui mândru: „Tu eşti făptura lui Dumnezeu, nu te lepăda de Cel ce te-a creat„. Iar Sfântul Ioan Scărarul zice: „E nebunia cea mai de pe urmă să se fălească cineva, prin închipuirea de sine, cu darurile lui Dumnezeu... Cele de după naştere…

Vezi articol original 245 de cuvinte mai mult

Reclame